Lubelski Klub Morsów

Śledzik - nieoficjalne integracyjne spotkanie członków klubu.

2018-12-15 19:12:03

Pierwszy śledzik udał się znakomicie i natychmiast został wpisany na listę wydarzeń obowiązkowych. Lokalizacja tak jak poprzedni Incognito na Peowiaków.